Tabian News
ข่าวที่ 306 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562

ให้นักศึกษาภาคปกติจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
ได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2562 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 21/10/2562 8:44:59 : : มีผู้เข้าชม 756 ครั้งแล้ว