Tabian News
ข่าวที่ 307 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2562

ให้นักศึกษาภาค กศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2562 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 15/11/2562 10:00:51 : : มีผู้เข้าชม 445 ครั้งแล้ว