Tabian News
ข่าวที่ 31 : ประกาศรายชื่อผู้ต้องเข้ารับการทดสอบประเภทต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549 นั้น
ขอให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบประเภทต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://registrar.nsru.ac.th/entrance/

ประกาศโดย คุณมงคล แพทองคำ email mongkol@mail.nsru.ac.th เมื่อ 5/1/2550 11:59:59 : : มีผู้เข้าชม 1173 ครั้งแล้ว