Tabian News
ข่าวที่ 311 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2562

ให้นักศึกษาภาค กศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 3/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 มีนาคม 2563 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 19/3/2563 13:44:39 : : มีผู้เข้าชม 641 ครั้งแล้ว