Tabian News
ข่าวที่ 312 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2562

ให้นักศึกษาภาคปกติจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 3/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 19/3/2563 13:46:38 : : มีผู้เข้าชม 774 ครั้งแล้ว