Tabian News
ข่าวที่ 313 :  กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาiระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562

ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 3/2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 5 เมษายน 2563 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 28/3/2563 13:09:16 : : มีผู้เข้าชม 577 ครั้งแล้ว