Tabian News
ข่าวที่ 319 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2563

ให้นักศึกษาภาค กศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 กรกฎาคม 2563 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 21/7/2563 9:04:50 : : มีผู้เข้าชม 1928 ครั้งแล้ว

ความคิดเห็นที่ 1

ให้นักศึกษาภาคปกติจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤศจิกายน 2563 ค่ะ

จากคุณ ศิ email  เมื่อ 3/11/2563 9:09:00