Tabian News
ข่าวที่ 320 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563

ให้นักศึกษาภาคปกติจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤศจิกายน 2563 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 3/11/2563 9:14:02 : : มีผู้เข้าชม 1775 ครั้งแล้ว