Tabian News
ข่าวที่ 321 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2564

ให้นักศึกษาภาค กศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 ตุลาคม 2564 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 11/10/2564 14:05:16 : : มีผู้เข้าชม 176 ครั้งแล้ว