Tabian News
ข่าวที่ 327 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2564

ให้นักศึกษาภาค กศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 3/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 24/2/2565 15:34:40 : : มีผู้เข้าชม 152 ครั้งแล้ว