Tabian News
ข่าวที่ 328 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2564

ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 3/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 24/2/2565 15:35:54 : : มีผู้เข้าชม 218 ครั้งแล้ว