Tabian News
ข่าวที่ 329 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคโครงการ MOU ตำรวจ ภาคเรียนที่ 3/2564

ให้นักศึกษาโครงการ MOU ตำรวจ จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 3/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 24/2/2565 15:37:04 : : มีผู้เข้าชม 156 ครั้งแล้ว