Tabian News
ข่าวที่ 33 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 3/2549

กำหนดการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 3/2549 จะเปิดให้จองในวันที่ 12 - 23 ก.พ. 2550 นี้ค่ะ ส่วนภาค กศ.ยช. จะเปิดให้จองในวันที่ 12 - 24 ก.พ. 2550 นี่ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email siranee@nsru.ac.th เมื่อ 25/1/2550 10:04:08 : : มีผู้เข้าชม 1594 ครั้งแล้ว