Tabian News
ข่าวที่ 335 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาคโครงการ MOU ตำรวจ ภาคเรียนที่ 1/2565

ให้นักศึกษาโครงการ MOU ตำรวจ จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 10/7/2565 13:30:10 : : มีผู้เข้าชม 87 ครั้งแล้ว