Tabian News
ข่าวที่ 336 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2565

ให้นักศึกษาภาค กศ.บป. จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 กรกฎาคม 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 10/7/2565 13:31:42 : : มีผู้เข้าชม 93 ครั้งแล้ว