Tabian News
ข่าวที่ 337 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กรกฎาคม 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 10/7/2565 13:33:36 : : มีผู้เข้าชม 179 ครั้งแล้ว