Tabian News
ข่าวที่ 34 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2550

กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ ภาคเรียนที่ 1/2550 จะเปิดให้จองในวันที่ 24 ก.พ. - 15 มี.ค. 2550 นี้ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email siranee@nsru.ac.th เมื่อ 25/1/2550 10:06:13 : : มีผู้เข้าชม 1886 ครั้งแล้ว