Tabian News
ข่าวที่ 340 : กำหนดชำระเงินลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ค.บ 4 ปี ปี 4 และ ค.บ. 5 ปี ปี 5

นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยไม่เสียค่าปรับ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. - 30 ก.ค. 2565 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 28/7/2565 17:23:54 : : มีผู้เข้าชม 259 ครั้งแล้ว