Tabian News
ข่าวที่ 341 : กำหนดชำระเงินลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ยกเว้นนักศึกษา ค.บ 4 ปี ปี 4 และ ค.บ. 5 ปี ปี 5)

นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยไม่เสียค่าปรับ ได้ตั้งแต่วันที่18 ก.ค. - 10 ก.ย. 2565 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 28/7/2565 17:26:50 : : มีผู้เข้าชม 340 ครั้งแล้ว