Tabian News
ข่าวที่ 342 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2565

นักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถจองรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 พฤศจิกายน 2565 ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 13/11/2565 9:28:12 : : มีผู้เข้าชม 21 ครั้งแล้ว