Tabian News
ข่าวที่ 348 : กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) สำหรับนักศึกษาโครงการ MOU ตำรวจ ภาคเรียนที่2/2565

ให้นักศึกษาโครงการ MOU ตำรวจ สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ นว.3) พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 3-13 ธันวาคม 2565

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 13/11/2565 9:39:40 : : มีผู้เข้าชม 53 ครั้งแล้ว