Tabian News
ข่าวที่ 41 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 1/2550

กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 1/2550 จะเปิดให้จองรายวิชาเรียนในวันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2550 นี้ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email s_siranee@hotmail.com เมื่อ 30/4/2550 8:50:34 : : มีผู้เข้าชม 1364 ครั้งแล้ว