Tabian News
ข่าวที่ 43 : ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2550

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2550 รอบที่ 2 บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา โปรดอ่านรายละเอียดและสอบถามผลการคัดเลือกที่เมนูรับสมัครนักศึกษา หรือคลิกที่นี่ http://registrar.nsru.ac.th/entrance/

ประกาศโดย คุณมงคล แพทองคำ email mongkol_ptk@yahoo.com เมื่อ 22/5/2550 10:23:40 : : มีผู้เข้าชม 1717 ครั้งแล้ว