Tabian News
ข่าวที่ 45 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2550

กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2550 จะเปิดให้จองรายวิชาเรียนในวันที่ 22 สิงหาคม - 2 กันยายน 2550 นี้ค่ะ


ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email s_siranee@hotmail.com เมื่อ 17/8/2550 10:14:29 : : มีผู้เข้าชม 2237 ครั้งแล้ว