Tabian News
ข่าวที่ 47 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 2/2550

กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 2/2550 จะเปิดให้จองรายวิชาเรียนในวันที่ 10 กันยายน - 1 ตุลาคม 2550 นี้ค่ะ
**รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป ** สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2 เปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน - 1 ตุลาคม 2550


ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email s_siranee@hotmail.com เมื่อ 6/9/2550 9:40:36 : : มีผู้เข้าชม 2233 ครั้งแล้ว