Tabian News
ข่าวที่ 51 : ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2551
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : con1.jpg
ขนาดไฟล์ : 314,520 KB

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2551 บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก [ดูรายละเอียดที่นี่] และขอให้ตรวจสอบกับป้ายประกาศของมหาวิทยาลัย ด้านหน้าอาคาร 14 ด้วย

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 16/1/2551 16:44:04 : : มีผู้เข้าชม 1855 ครั้งแล้ว