Tabian News
ข่าวที่ 54 : ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2551
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : congratulation600hc5.jpg
ขนาดไฟล์ : 46,530 KB

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2551 บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
ดูรายละเอียดที่นี่ http://registrar.nsru.ac.th/entrance/

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 3/2/2551 10:33:53 : : มีผู้เข้าชม 2100 ครั้งแล้ว