Tabian News
ข่าวที่ 56 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2551

กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2551 จะเปิดให้จองรายวิชาเรียนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2551นี้ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 11/2/2551 13:33:18 : : มีผู้เข้าชม 2362 ครั้งแล้ว