Tabian News
ข่าวที่ 57 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 3/2550

กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 3/2550 จะเปิดให้จองรายวิชาเรียนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2551

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 11/2/2551 13:35:16 : : มีผู้เข้าชม 1404 ครั้งแล้ว