Tabian News
ข่าวที่ 58 : ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่ 30
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : congratulation_graphics_6.gif
ขนาดไฟล์ : 36,695 KB

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา ตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 30, ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดชัยนาท รุ่นที่ 9, ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี รุ่นที่ 9 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษามารายงานตัวและทำตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 2/5/2551 12:49:40 : : มีผู้เข้าชม 1750 ครั้งแล้ว