Tabian News
ข่าวที่ 59 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 1/2551

กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. ภาคเรียนที่ 1/2551 จะเปิดให้จองรายวิชาเรียนในวันที่ 12 - 20 พฤษภาคม 2551

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 7/5/2551 9:59:32 : : มีผู้เข้าชม 1387 ครั้งแล้ว