Tabian News
ข่าวที่ 6 : ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติประกาศแล้ว
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : oldmic.gif
ขนาดไฟล์ : 2,642 KB

บัดนี้การประมวลผลผู้สมัครเข้าศึกษาภาคปกติกประเภทต่าง ๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภททุนเพชรราชภัฏนครสวรรค์
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภททุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์
3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์เข้าศึกษาภาคปกติ
ท่านสามารถอ่านประกาศและสอบถามข้อมูลได้ที่

http://registrar.nsru.ac.th/entrance/

ประกาศโดย คุณมงคล แพทองคำ email mongkol@mail.nsru.ac.th เมื่อ 19/1/2549 15:13:17 : : มีผู้เข้าชม 1670 ครั้งแล้ว