Tabian News
ข่าวที่ 60 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2551

กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2551 จะเปิดให้จองภายในวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2551 นี้ค่ะ

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 7/5/2551 10:00:26 : : มีผู้เข้าชม 2497 ครั้งแล้ว