Tabian News
ข่าวที่ 62 : ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2551

ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2551
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2551 รอบ 2 บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
[ดูรายละเอียดที่นี่]

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 16/5/2551 16:10:34 : : มีผู้เข้าชม 1879 ครั้งแล้ว