Tabian News
ข่าวที่ 8 : ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : logoani02.gif
ขนาดไฟล์ : 127,204 KB

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2549 บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ท่านสามารถดูรายละเอียดที่นี่ http://registrar.nsru.ac.th/entrance

ประกาศโดย คุณมงคล แพทองคำ email mongkol@mail.nsru.ac.th เมื่อ 6/2/2549 8:44:38 : : มีผู้เข้าชม 992 ครั้งแล้ว