Tabian News
ข่าวที่ 87 : กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2552

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2552 ให้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาส่งที่กลุ่มงานทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2552 ค่ะ

ประกาศโดย คุณnoyna email  เมื่อ 19/11/2552 13:12:39 : : มีผู้เข้าชม 1317 ครั้งแล้ว