Tabian News
ข่าวที่ 9 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2548 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช.

กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2548 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ยช. จะเปิดให้จองรายวิชา ในวันที่ 13 - 24 กุมภาพันธ์ 2549

ประกาศโดย คุณศิราณี ทองคำดี email  เมื่อ 7/2/2549 13:17:47 : : มีผู้เข้าชม 1003 ครั้งแล้ว