Tabian News
ข่าวที่ 90 : ผลการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครประเภททั่วไป และโควต้าวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับสมัครเข้าศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2553 และได้สอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภททั่วไป และผู้ผ่านการคัดเลือกโควต้าวิศวกรรมศาสตร์

ดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศโดย คุณWebmaster email  เมื่อ 2/2/2553 10:19:15 : : มีผู้เข้าชม 1681 ครั้งแล้ว