Tabian News
ข่าวที่ 92 : กำหนดการจองรายวิชาเรียนทางอินเทอร์เน็ตภาค กศ.บป. 3/2552

นักศึกษาภาค กศ.บป. จองรายวิชาเรียนทางอินเทอร์เน็ตภาคเรียนที่ 3/2552 ได้ตั้งแต่วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศโดย คุณศิ email  เมื่อ 6/2/2553 10:16:04 : : มีผู้เข้าชม 1719 ครั้งแล้ว