Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 10 : ติด E วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เทอม 2/2549
49111106003
เมื่อ : 21/5/2550 19:54:05
IP : 203.113.45.196
มีผู้เข้าชม 819 ครั้งแล้ว
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : GetAttachment.jpg | ขนาดไฟล์ : 23,845 KB

พอดีผมเรียนติด E วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไม่ทราบว่า ให้ลงทะเบียนแก้ตอนไหนครับ แล้วเสียค่าลงทะเบียนเท่าไรครับ ช่วยกรุณาตอบกลับทีครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 22/5/2550 8:43:00
IP : 10.114.1.54

ให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ติด E ในภาคเรียนถัดไป โดยให้ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มกับหมู่เรียนที่มีเปิดสอนอยู่ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้