Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 100 : เกรดแก้ I
49144043001
เมื่อ : 11/6/2550 13:54:30
IP : 10.114.1.55
มีผู้เข้าชม 890 ครั้งแล้ว

เมื่อไรเกรดแก้ I ของอาจารย์ภาสกร วรอาจจะส่งมาที่ทะเบียนซักที อยากรู้เกรดแล้วค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 13/6/2550 13:07:00
IP : 10.114.1.57

กลุ่มงานทะเบียนได้ตรวจสอบข้อมูล แล้วครับ ไม่มีมี ผลการเรียนแก้ไอ วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 ของ คุณกิตติยา ส่งมาครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้