Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1016 : สอบถามฝ่ายทะเบียน
49152432129
เมื่อ : 11/12/2551 15:27:05
IP : 125.25.23.58
มีผู้เข้าชม 659 ครั้งแล้ว

วิชากุลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ ท่านอาจารย์ได้ส่งเกรดมาหรือยังคะ
**รบกวนตอบด้วยค่ะ**

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 11/12/2551 15:40:00
IP : 192.168.1.63

ยังไม่ส่งมาค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้