Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1020 : ผลการเรียน
49152432129
เมื่อ : 15/12/2551 12:38:09
IP : 125.25.42.7
มีผู้เข้าชม 835 ครั้งแล้ว

สอบถามถึงวิชากุลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ ท่านอาจารย์บอกว่าส่งเกรดมาเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.51 แต่เช็คผลการเรียนแล้วยังไม่มีการแก้ไข สอบถามว่าอาจารย์ท่านส่งเกรดมาหรือยังคะหรือว่าฝ่ายทะเบียนกำลังปรับปรุงข้อมูลคะ
**รบกวนตอบด้วยค่ะ**

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 16/12/2551 16:40:00
IP : 192.168.1.63

ผลการเรียนยังส่งมาไม่ถึงฝ่ายทะเบียนค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้