Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1079 : การคืนเงินประกันสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2551
49124013044
เมื่อ : 6/2/2552 14:00:49
IP : 118.172.181.3
มีผู้เข้าชม 684 ครั้งแล้ว

ผู้ที่จบการศึกษาในภาคกศ.ปบ. เทอม 2/2551สามารถรับเงินประกันนักศึกษาคืนได้หรือไม่

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 7/2/2552 9:17:00
IP : 192.168.1.53

สามารถรับเงินประกันนักศึกษาคืนได้ที่ฝ่ายการเงิน หลังจากที่รับ ใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ แล้ว ครับโดยนำทั้ง 2 ไปดังกล่าวไปยื่นขอรับเงินประกันคืนได้ที่ฝ่ายการเงินครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้