Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1115 : สงสัยประเภทของวิชาการเรียนภาษาด้วยการแสดง
นายอภิพงศ์ อินทโลหิต
เมื่อ : 26/2/2552 10:39:02
IP : 117.47.142.95
มีผู้เข้าชม 638 ครั้งแล้ว
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : Clip.jpg | ขนาดไฟล์ : 133,000 KB

วิชาการเรียนภาษาด้วยการแสดง เทอม 1_52
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ปี 3 ประเภทวิชา
03 หรือ 02 กันแน่ครับ เพราะผมได้รับการยกเว้น
และเป็น 02 แต่ที่ให้ลงทะเบียนในเน็ตบอก 03 งงครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 26/2/2552 11:34:00
IP : 192.168.1.60

วิชา 2314412 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง 3(225) เป็นวิชาเฉพาะด้านเลือก หัวข้อเลือก 03 ค่ะ ส่วนนักศึกษายกเว้นวิชาเป็นหัวข้อ 02 (เฉพาะด้านบังคับ) เนื่องจากนักศึกษาเขียนในคำร้องขอยกเว้นประเภทวิชาเป็นเฉพาะด้าน แต่ไม่ได้เขียนว่าเป็นเฉพาะด้านบังคับหรือเฉพาะด้านเลือก ฝ่ายทะเบียนจะบันทึกหัวข้อเลือกเป็น 02 ค่ะ ไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะจะเช็คโครงสร้างตามคู่มือนักศึกษา วิชานี้จะเป็นวิชาเฉพาะด้านเลือกนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างก็สำเร็จการศึกษาเหมือนกันค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้