Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1119 : การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
น.ส.ชนกภัทร์ วนิชสมบัติ
เมื่อ : 27/2/2552 16:05:17
IP : 117.47.165.143
มีผู้เข้าชม 734 ครั้งแล้ว

ในการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน เราต้องชำระค่าลงทะเบียนในตอนไหนคะ ชำระในภาคฤดูร้อน หรือ ชำระตอนขึ้นเทอม 1/2552 คะ ชำระในภาคฤดูร้อน หรือ ชำระตอนขึ้นเทอม 1/2552 คะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 27/2/2552 16:44:00
IP : 192.168.1.60

วิชา 2114802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ 5(450) ทำบันทึกขอย้ายแผนการเรียนมาเปิดเทอม 3/2551 นักศึกษาจองวิชา วันที่ 511 มีนาคม 2552 ชำระค่าลงทะเบียนวันที่ 2327 มีนาคม 2552 ค่ะ ดังนั้นต้องจ่ายเงิน เทอม 3/2551 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้