Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1135 : ผมติดEอยู่ 1 รายวิชาจะสามารถลงได้เทอมไหนครับ
48122162045
เมื่อ : 9/3/2552 9:43:25
IP : 222.123.238.136
มีผู้เข้าชม 674 ครั้งแล้ว

ผม นักศึกษาภาคกศ.บป. รัฐประศาสนสาสตร์ห้องที่ 1 รุ่น 27
เทอมนี้เป็นภาคเรียนที่3/2551 อยู่ชั่นปีที่4 เหลือเวลาเรียนอีก 1เทอม อยากทราบว่าจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาที่ติด E รหัส 2562304 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ตอนไหนครับแล้วต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้ทันจบการศึกษากับเพื่อนๆรุ่นเดียวกัน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 9/3/2552 13:54:00
IP : 192.168.1.60

วิชา 2562304 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 3(30) เป็นวิชาเอกเลือกของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ วิชานี้ไม่มีเปิดค่ะ แต่นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชา 3563402 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน 3(30) มีเปิดเทอม 1/2552 หรือวิชา 3563404 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม 3(30) มีเปิดเทอม 2/2552 แทนวิชา 2562304 ค่ะเนื่องจากเป็นวิชาเอกเลือกของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เหมือนกันสามารถลงทะเบียนแทนกันได้ค่ะ ....

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้