Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 114 : ใครจะรับผิดชอบ
46143252021
เมื่อ : 24/6/2550 14:41:24
IP : 10.10.2.54
มีผู้เข้าชม 706 ครั้งแล้ว

ตอนเมื่อเทอม2/2549 ปี 4ห่อง1 ภาคกศ.ยช.ไปขอลงเพิ่มกับเด็กเช้าพี่ที่ ฝ่ายทะเบียนบอกว่าลงไม่ได้ แต่ที่จริงเทอมสุดท้ายก่อนฝึกงานสามารถลงได้หมดทั้งในภาคและนอกภาค เลยทำให้ต้องมาเก็บกับภาค กศ.บป. จึงต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเพิ่มไปอีกเท่าตัวทำให้ต้องเดือดร้อนเงินในกระเป๋าพ่อกับแม่ อีกเท่าตัวเหมือนกัน เป็นความผิดใครโปรดพิจารณา

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 24/6/2550 15:20:00
IP : 10.114.1.29

เข้าใจว่า นักศึกษาของลงเพิ่มวิชา 4122702 และวิชา 4123305 กับภาคปกติเทอม 2/2549 วิชา 2 วิชานี้ไม่มีเปิดในเทอม 2/2549 ค่ะ จึงแนะนำไปว่าลงไม่ได้จะมีเปิดกับภาคกศ.บป. ในเทอม 1/2550 นักศึกษาจึงต้องรอเรียนในเทอม 1/2550 ค่ะ ...เงื่อนไขเทอมสุดท้ายของนักศึกษาภาคกศ.ยช. ลงทะเบียนในแผน + นอกแผน รวมกันได้ไม่เิกิน 22 หน่วยกิตในเทอมปกติ และมีสิทธิขอเรียนเพิ่มนอกภาคของนักศึกษาได้ แต่ไม่ได้หมายถึงกรณีไม่มีวิชาเปิดแล้วมาเปิดหมู่พิเศษเพื่อจบตามรุ่นของนักศึกษาหากวิชาที่ขอเรียนยังคงมีเปิดอยู่ในเทอมอื่นๆๆ กับภาคอื่นๆๆ นักศึกษาต้องรอเรียนกับภาคนั้นๆ ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้