Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1141 : การรับ ใบรับรองคุณวุฒิ (สำเร็จการศึกษา)
47142232055
เมื่อ : 16/3/2552 12:53:48
IP : 202.183.217.18
มีผู้เข้าชม 645 ครั้งแล้ว

ผมสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ 22 ก.ย. 51
แต่ ยื่นใบคำร้องขอจบการศึกษา เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 52 จะได้รับวันไหนครับ แล้ว ถ้าให้คนอื่นไปรับแทนได้ไหม

เพราะตัวผมไม่ว่างกลับไปรับเลย วันหยุดก็ต้องทำงานตลอดครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 16/3/2552 14:08:00
IP : 192.168.1.63

สามารถรับใบรายงานผลการศึกษากับใบรับรองคุณวุฒิได้แล้วค่ะ ถ้าจะให้คนอื่นมารับแทนต้องเขียนใบมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบกับผู้รับมอบมาด้วยค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้