Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1158 : อยากทราบวันที่ได้รับการอนุมัติปริญญาบัตร
48142162091
เมื่อ : 25/3/2552 8:48:43
IP : 118.172.172.234
มีผู้เข้าชม 688 ครั้งแล้ว

อยากทราบวันที่ได้รับการอนุมัติปริญญาบัตรของ นักศึกษา ภาคกศ.ยช. ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 3/2551 และ ของภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2/2551

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 25/3/2552 9:34:00
IP : 192.168.1.63

วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
su
เมื่อ : 25/3/2552 9:36:00
IP : 192.168.1.63

นักศึกษาภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2551 จะอนุมัติจบในวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 ส่วนนักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2551 จะอนุมัติจบในวันที่ 5 มีนาคม 2552 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้